- Vi har store kostnader på grunn av hærverk i Frogn

Kommunen anslår at de bruker 1 million kroner i året på utbedring av skader på kommunale bygg.