20 norske kommuner får støtte til internett av EU - blant dem Frogn

Av

20 norske kommuner er blant nesten 1.800 kommuner i Europa som får støtte til å opprette gratis offentlig internett. Blant dem Frogn kommune.

DEL

Det er tredje gang EU utlyser en konkurranse om å få støtte på 15.000 euro for å opprette gratis hot spots for internett på offentlige steder som rådhus, biblioteker, museer eller parker.

11.000 kommuner søkte, og 1.780 kommuner fikk støtte, som ble utdelt etter hvert som søknadene kom inn, til det bevilgede totalbeløpet på 26.7 millioner euro var brukt opp.

Blant de 20 norske kommunene som får støtte er, Ålesund, Kristiansund, Gjøvik, Kristiansand, Frogn og Kautokeino.

Neste gang EU utlyser konkurranse om støtte til internett, blir mot slutten av neste år. Ved de to tidligere anledningene ble det utdelt støtte til henholdsvis 2.800 og 3.400 kommuner.

Artikkeltags