Arbeidsmiljøloven skal revideres. Der foreslår regjeringen en utvidet adgang til midlertidige ansettelser.
Dette fikk Frogn Arbeiderparti til å legge fram et forslag om at Frogn skal de fraråde denne endringen.
– Regjeringen åpner i praksis for at alle nyansettelser kan være midlertidige i ett år, sa Rita Hirsum Lystad i kommunestyremøtet mandag.
Frogn Arbeiderparti mener at midlertidig ansatte har dårligere lønn og færre rettigheter, som gir større usikkerhet for den enkelte.
Arbeiderpartiets forslag til vedtak var at Frogn kommune burde sende statsråden en uttalelse som går på at regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse vil skape usikkerhet for arbeidstakerne.

Ikke enig

Erik Lundeby (V) mener at Arbeiderpartiets forslag er helt unødvendig, og mer enn antydet at forslaget var føringer fra sentrale Arbeiderparti-topper, noe Kjell Engebretsen (Ap) gikk sterkt imot.
– Jeg synes det er utrolig at det fra venstresiden i norsk politikk kommer interpellasjoner med ønske om å sette forsalg til endringer i arbeidsmiljøloven til side, sa Thora Bakka (H). Hun opplyste at det står 650 000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet.
– Det bør være en selvfølge at hele fellesskapet er med på å løse utfordringen med at disse får muligheter til å prøve seg i arbeidslivet. At dette kan føre til at alle nyansettelser i Frogn kommune blir midlertidige i 12 måneder, slik Arbeiderpartiet mener, har jeg ingen tro på. Prosessen rundt ansettelser er så resurserkrevende at ingen arbeidsgivere kommer til å gi midlertidig ansettelse for siden å omgjøre den til fast stilling hvis en har søkere som fyller kvalifikasjonene, sa Bakka.

Sterk melding

Den som utvilsomt hadde den sterkeste meldingen i kommunestyremøtet, var Kirsti Birkeland (H).
Hun ble ufør etter et langt arbeidsliv i Securitas.
– Jeg hadde store ryggproblemer over lang tid, og valgte selv å forlate stillingen, rett og slett fordi jeg ikke gjorde en god nok jobb på grunn av helseproblemene. Etter hvert fikk jeg bukt med ryggproblemene, men å komme tilbake til arbeidslivet var umulig. Dette gjelder ikke minst unge, uføre som vil prøve seg i arbeidslivet. Derfor er det så viktig at arbeidsgivere har en mulighet til å ansette medarbeidere på midlertidig basis, sa Birkeland.
Da partiene skulle stemme over saken, falt disse akkurat som de ville gjort i Stortinget.