- Er det virkelig sant at gjestehavna i Drøbak holder stengt i påsken?

Flere har henvendt seg til Amta med spørsmålet, og en av dem sier hun har vært innom kommunens nettside på jakt etter informasjon.

- Der fant jeg ikke noe om gjestehavn, verken positivt eller negativt. Men det er jo åpent til påske absolutt alle andre steder av lignende type langs Oslofjorden, så jeg satser på at lokalavisa kan forklare hvordan vi kan legge til hvis vi får båten klar til en påsketur til Drøbak også i år, sier damen som bor på motsatt side av fjorden.

Tilbakeskritt?

Amta drister seg til å råde kvinnens familie til å legge til slik de gjorde før gjestehavna ble bygget. Det er nemlig intet som tyder på at kommunens folk har endret planen siden Amta også for en måneds tid siden skrev om temaet.

En mangeårig abonnent fra Drøbak sentrum sier til Amta at den stengte gjestehavna nå er et samtaletema i båtmiljøet. De fleste synes visstnok at stengt gjestehavn til påske er både unaturlig og uakseptabelt.

- Påsken er jo startskuddet for sesongen, og Frogn er ikke med. Jeg skjønner jo at det er for seint for dem å få til noe nå, men neste år må de klare å åpne denne havna slik absolutt alle andre langs kysten klarer hvert år, sier han.

En kan fra Nesoddtangen sa forrige gang Amta skrev om dette at det er trist.

Ikke mulig å åpne

Enhetsleder Otto Schacht i Frogn kommune forklarer at det er en rekke forberedelser som må gjennomføres før havna kan åpnes.

Det er en klar forventning at alle tjenester ved gjestehavna skal være tilgjengelige. Det gjelder blant annet strøm, vannforsyning og offentlige toaletter.

- I tillegg er det planlagt spyling og andre reparasjoner, forklarer Schacht.