Snødeponi på Horgen vil koste 2,5 millioner å etablere - pluss leiekostnader

Tidligere ble snøen dumpet i sjøen, men nå har rådmannen funnet eiendom til deponi.