Fra 68 kroner til 2,9 millioner – dette tjente de folkevalgte i Frogn i 2018

I Frogn er det virkelig spenn over de folkevalgtes inntekter. Mens 39 år gamle Aleksander Stein (H) står oppført med en inntekt på drøye 2,9 millioner kroner, tjente kommunestyrerepresentanten Anine Rye Noren (H) ifølge skattelistene 68 kroner i 2018.