Har trafikkplan i Drøbak, men ingen trafikkvakter til å sikre skolebarna

Drøbak skole venter på kommunens evaluering av parkeringen på Seiersten for å fremme tiltak for trafikksikkerheten for skolebarna. I mens har trafikken økt i krysset Grandeveien/Rådhusveien. - Vi tar trafikksikkerhet på alvor, sier skolen.