Til Oscarsborg for å lære historien – og om de historiske valgene bak

Elever fra Drøbak Montessori ungdomsskole fikk høre om de dramatiske hendelsene den 9. april 1940, og også om de skjebnesvangre valgene som ble tatt av både nordmenn og tyskere i tiden før og etter senkingen av krysseren Blücher.