Front mot front-ulykke. To personer kjørt til Ahus