Lørdag 2. juni observerte lokallaget til ornitologforeningen en mann som padlet inn til fuglefredningsområdet på Småskjær. De har nå anmeldt forholdet. Saken er nå under behandling hos statsadvokaten.

- På dette området er det ferdselsforbud inntil 50 meter fra land, og det med god grunn. Det er faktisk fugler som dør som følge av dette, forteller leder for norsk ornitologisk forening, Håkan Billing.

Dette er livsfarlig for fuglene som oppholder seg der, og er strengt forbudt fram til 15. juli. Forbudet kan forlenges om det fortsatt er egg og fugleunger på stedet.

- På dette området er det ferdselsforbud inntil 50 meter fra land, og det med god grunn. Det er faktisk fugler som dør som følge av dette, sier leder for norsk ornitologisk forening, Håkan Billing, som har anmeldt forholdet.

Han mener at episoden skyldtes at folk ikke har nok kjennskap til reglene.

Saken er nå overført til statsadvokaten, da den er utenfor politiets kompetanseområde.

Statsadvokaten har ikke kommet fram til en avgjørelse, så vidt Amta kjenner til.

Politiadvokat Johan Strand Moldestad forteller at den siktede kan forvente seg en nokså snill straff.

- Det er snakk om et forelegg. Hvor stor den blir, er nå opp til statsadvokaten, sier han.