Full utrykning til korona-teststasjon etter mistanke om kullosforgiftning

Fredag ettermiddag rykket alle nødetater ut til korona-testestasjonen i Ski etter mistanke om kullosforgiftninger for andre gang.