Funn av private eiendeler ved Follovann førte til storutrykning og søk etter person

Funn av private eiendeler ved et vann i Nordre Follo førte til full utrykning mandag ettermiddag.