Nesodden: Fylkesutvalget støttet som kjent nylig Nesoddens løsning med knappest mulig flertall med sju mot seks stemmer. Dermed var det knyttet stor spenning til hvordan fylkesmannen ville konkludere om Nesoddens arealplan. Men dessverre klarte ikke Truls Wickholm overbevise Valgerd Svarstad Haugland om at utbyggingen fordeles med 45 prosent på Tangen, 35 prosent på Fagerstrand og 20 prosent på de resterende grendene på halvøya.

Håper på Mæland

– Hva skjer nå?

– Nesodden kommune har gitt beskjed om at vi ønsker saken sendt til departementet og statsråd Monica Mæland. Etter samtale med fylkesmannen har det blitt avklart at Nesoddens kommunes vedtak om at Fagerstrand skal utvikles som et sentrum sør i kommunen, er for prinsipielt til at fylkesmannen ønsker å ta stilling. Vi er derfor enige om å sende saken videre, og fylkesmannen vil be om at saken prioriteres, forklarer ordfører Wickholm.

– Hvordan vil du så agere?

 – Jeg vil straks ta kontakt med statsråd Mæland for å få til et møte, der vi kan få legge fram vårt syn. Vi vet at hun tidligere har vært flink til å lytte til kommunene.

 

Fortsetter kampen

– Hvordan vil du argumentere?

– Muligheten til å få til transformasjon av gammel industri, for å bygge et tettsted der flere funksjoner ligger sentralt for flest mulig, vil stå sentralt i argumentasjonen. Dette handler om god klima- og arealpolitikk, samtidig som det handler om å legge til rette for at flere skal kunne leve en større del av livene sine på Fagerstrand, fastholder Truls og tilføyer med historisk bakteppe:

– Dette blir en kamp for Fagerstrands framtid! Vi håper Høyre nasjonalt er mer lydhøre enn Høyre var i fylkesutvalget. De bør ikke være dårligere enn Bård Vegar Solhjell og SV, som åpnet opp for transformasjon på Spro. Vi er overbevist om at vår vedtatte plan bedre når målene i regional-, areal og transportplan, noe også fylkesutvalget, som har laget planen, støttet oss i, poengterer ordføreren.

 

Både og

Høyres varaordfører Erik Adland deltok også i meklingen, og han legger ikke skjul på sin skuffelse over fylkesmannen:

– I meklingsmøtet hadde fylkesmannen merknader til tekst om strandsonen, som det ble det enighet om i møtet. Det var fylkeskommunen og veivesenet som ikke kunne endre innsigelsen. Jeg er forundret over at Svarstad Haugland opprettholder innsigelsen. Jeg ser store paralleller til reguleringsplanen for Spro havn. Her ga departementet Nesodden kommune sin støtte. Jeg syns saken nærmer seg grensen for dårlig saksbehandling i Norges største fylkesmannsembete, antyder Adland.

Mens Rødts Geir Christensen nok bifaller fylkesmannen og opprettholder sin motstand mot stor boligbygging på Nesodden, og ikke minst at en stor andel av veksten kan komme på Fagerstrand:

– Jeg oppfatter kommunens løp som klart i strid med overordnete planer, og at faginstanser ikke kan gå mot disse føringene. Innsigelsene handler om motstand mot bilbasert utbygging.