Noen eier dem selv, men de fleste er utleie-sparkesykler. Det at mange sparkesykler kun er leid for en kort periode av den som bruker den, kan gjøre at kunnskapen om trafikkreglene er lavere.

– Elsparkesyklene er ganske spreke og bremsekapasiteten på dem er variabel. Så det gjelder å ikke gi på for mye for å rekke å stoppe i tide, sier Sødal.

kke parker til hinder

Flere har etterlyst regelverk for parkering av elsparkesykler. Parkering reguleres av trafikkreglene. 

– Reglene sier at du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til unødig hinder eller ulempe. Dette er de samme reglene som for sykkel. Her gjelder det å bruke sunn fornuft, sier NAF-rådgiveren.

I hovedak skal elsparkesykler brukes i veien eller i sykkerfelt. Bruker man sparkesykkelen på fortauet må man ta hensyn til de som går. Det betyr at man må ned i gangfart når man passerer fotgjengere.

- Råkjøring på fortau kan gi bot. Botens størrelse vil bli satt etter en skjønnsmessig vurdering, sier Nils Sødal.

Ikke lov å fyllekjøre

Det er ingen egen promillegrense på elsykkel, sykkel eller elsparkesykkel. Likevel er det ikke slik at det er fritt fram å bruke elsparkesykkel når man har drukket. Man kan bli straffet om man kjører i påvirket tilstand. Hvor stor boten blir, er en skjønnsmessig vurdering av politiet. Det har vært tilfeller av bøter på 3000 – 5000 kroner.

– Nå går vi inn i festivalsommeren og flere nyter det fine været. Det er lurt å tenke seg om en gang eller to før man bruker elsparkesykkel rundt i byen. Elsparkesyklene som leies ut kan vanligvis ikke låses opp sent på kvelden eller natten, men på dagtid må man ta vurderingen selv, sier Nils Sødal.