Foreløpig grønt lys for parkeringsanlegg i Jørnsebakken

Planene med å etablere et parkeringsanlegg i Jørnsebakken med i alt 41 plasser har vært jobbet med lenge av naboer i området. Mandag kveld kom politikerne på befaring for å se planene med egne øyne, og flertallet støttet initiativet.