– Nå har vi kongelig melkekvote fra Skaugum

For 25 år siden drev han med gris fordi gården ikke ble tildelt melkekvote. I dag har gården drøyt 140 kyr og en av tilleggskvotene på melk er det rojalistisk historie bak.