- Det er viktig og trivelig at gården videreføres, sier bonde Per Fredrik Saxebøl

– I fjor kom en ny generasjon inn i produksjonen, vår sønn Fredrik og hans familie. Det er viktig og trivelig at gården videreføres, sier Per Fredrik Saxebøl. Han er mest kjent for driften av jordbærbua ved Drøbakveien mot Ås. Det var han allerede for 25 år siden.