Gjør du dette feil kan det få alvorlige konsekvenser

Av

Statens havarikommisjon kommer med en advarsel etter at nye funn viser at feil bilbeltebruk forårsaker flere alvorlige skader enn tidligere antatt.