Gladnyhet fra smittevernlegen – har et klart bilde for når det verste er over

Så langt har prognosene truffet svært godt. Det tror Kai Brynjar Hagen de vil gjøre framover også, noe som betyr at det verste kan være forbi.