Nesoddtunet fikk beholde sin dyktige aktivitør- og frivillighetskoordinator, men dette lå ikke i kortene da kommunedirektøren la frem sitt forslag til budsjett for 2023.

Sykehjemmet hadde vært uten aktivitør en stund, men fikk i 2021 tildelt midler fra Statsforvalteren til et 10-måneders engasjement i 2022. Dette ble mot slutten forlenget ut året, for hun som ble ansatt løftet Nesoddtunet betraktelig ved å igangsette aktiviteter som ingen kunne drømme om.

Uroen var naturligvis stor da stillingen ikke var med i budsjettet, verken som et nytt engasjement eller i form av en permanent stilling, som vi i eldrerådet spilte inn.

I eldrerådets innspill fremhevet vi at mange, blant annet Nesoddtunets venner, var svært engstelige for hvordan sykehjemmet skulle klare seg uten sin populære aktivitør.

For aktiviteter betyr uendelig mye for mange i form av mer meningsfulle dager. Vi fremhevet også at når stillingen ble utlyst i 2021, var første setning i annonsen "Synes du også det er viktig at beboerne på et sykehjem har gode aktiviteter?".

Med det som utgangspunkt og med resultatene som var oppnådd på kort tid, kunne ikke eldrerådet forstå at stillingen ikke skulle videreføres. Vi fant det derfor denne gangen helt nødvendig å sende vår innstillingen også til lederne i alle de politiske partiene i kommunestyret.

Samlet press førte altså til at kommunestyret bevilget midler, slik at Nesoddtunet kunne beholde sin dyktig og godt likte aktivitør.

Lykke til videre og en takk til kommunestyrets representanter.