Den internasjonale kvinnedagen ble lansert i USA i 1910, for å hedre bevegelsen for kvinners rett til å stemme og å ha en plass i arbeidslivet.

På mange områder har vi kommet langt siden da, men kjønn begrenser stadig menneskers muligheter. Både enkeltindivider og det større samfunnet taper på det.

Kvinner utgjør halvparten av jordas befolkning. Likevel eier kvinnene mindre enn menn, tjener mindre penger, og deltar mindre enn menn i beslutningsprosesser.

Norge er et av verdens mest likestilte land, men Norge har ett av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder.

En av tre kvinner jobber deltid i dag og deltidsarbeid er en viktig grunn til kvinners svakere lønnsutvikling.

Økonomi er viktig så du kan velge det livet du ønsker deg. Økonomisk uavhengighet er viktig så du kan forme livet ditt som du vil. Skape deg ditt eget liv.

Derfor er arbeidet for rett til hele faste stillinger viktig.

Vi må vi snakke om vold mot kvinner

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er alvorlig kriminalitet og utgjør et stort samfunnsproblem. Pandemien har medført en økning av saker med vold i nære relasjoner.

Folk må ikke være redde for å bry seg, melde fra om de ser eller hører noe urovekkende. Vi har alle en plikt til å handle, og kommunen har et særlig ansvar for å identifisere og gi tjenester til alle som opplever vold.

Et likestilt arbeidsliv, trygghet på jobb, trygghet i hjemmet og trygghet i møte med helsevesenet, er nødvendig for å leve et godt liv. Det å være økonomisk selvstendig kan være kvinnenes vei ut av voldelige hjem.

Frihet, demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige norske verdier.

Og kunnskap og kampanjer bidrar til å endre verden.

Gratulerer med kvinnedagen!