Det er en sak som opptar flere beboere i Nordre Frogn, om hvorvidt noen områder av Fogn bør legges inn under Nesodden.

Vi har alle blitt oppfordret til å si i fra om vi sier ja eller nei til sammenslåing med Nesodden. I går og forrige dagen ble min kone og jeg oppringt for å si hva vi mente om saken.

For oss to her i Garderveien var det ingen tvil, vi sier JA til sammenslåing med Nesodden.

Min kone er født og oppvokst på Nesodden. Vi flyttet hit til Nordre Frogn i 2006 og har altså bodd her nå i 16 år. Og på de 16 årene kan jeg si at her har det overhodet ikke skjedd noen verdens ting.

Ser vi mot Nesodden derimot så skjer det en stadig utvikling på og rundt Fagerstrand. Der er det utviklingsmuligheter, og om noen få år så vil Fagerstrand bli et nær senter for ganske mange i Nordre Frogn, et alternativ til Tangen og Vinterbro.

Forbindelsen til det øvrige Frogn er intet å skryte av. Bussene her går mot Nesodden, og fra gammelt av var selv kirketilhørigheten rettet mot Nesodden.

Hva har så Frogn å tilby oss her i skaubygda? Absolutt ingen ting.

Sterkt sagt? Nei det er ikke det.

Drøbak er og blir et hyggelig sted, men intet annet, totalt akterutseilt hva gjelder kommunikasjon og framkommelighet.

Det blir sagt denne sammenslåingen med Nesodden vil være en katastrofe for nærmiljøet her i Nordre Frogn, da driftsgrunnlaget for Dal skole muligens vil medføre nedleggelse.

Da må jeg spørre; hvilket nærmiljø? Er det bare Dal skole som ivaretar et for meg totalt ukjent nærmiljø?

Barna vil få sin skolegang andre steder, dette har jeg selv i min barndom erfart, og mine venner fulgte med den gangen også.

Vi må ikke leve i den tro at det kommer en storstilt utbygging i Nordre Frogn, i alle fall ikke i nær framtid.

Intet har skjedd til nå, og det er heller intet som tilsier at vi får en tilflytting til området som vil rettferdiggjøre driften av en skole som også i dag har et meget tynt belegg.

Så jeg vil anbefale, glem nostalgien, tenk på barna i Blylaget og la de gå på samme skole og si ja til sammenslåing.