Aldri har det vært viktigere å få til et grønt skifte, samtidig som vi videreutvikler et lokalsamfunn hvor vi tar vare på hverandre i et generasjonsperspektiv. I arbeidet med å skape et bærekraftig samfunn innenfor planetens tålegrenser kan vi ikke vente på FN eller regjeringen. Vi må også se hva vi kan bidra med innenfor rammene av en kommune som Nesodden.

30.1 velger årsmøtet i Nesodden MDG hvem som skal stå på vår valgliste, og representere oss i kommunestyret i kommende fireårsperiode, fra etter kommunevalget i september. Nominasjonskomiteen har jobbet iherdig, men sliter med å finne kvinner som er villige til å stå på de øvre plassene hvor man faktisk kan få fast eller varaplass i kommunestyret. Selv om vi heldigvis har mange flinke menn som vil gjøre en innsats, ønsker vi svært gjerne en liste med bedre kjønnsbalanse enn det vi ser konturene av foreløpig. Kanskje det er deg vi venter på?

Du er foreløpig ikke medlem, sier du, og usikker på hva det innebærer? Og har ikke erfaring med politisk arbeid? Ta kontakt likevel! Vi er flere erfarne folk som gjerne hjelper til med skolering og rådslagning, og det tilbys også mye fra fylkeslaget og partiet sentralt for å støtte nye medlemmer og kommende folkevalgte.

Lokalpolitikken forutsetter ikke at man er ekspert på kommunepolitikk. De fleste man møter der er vanlige engasjerte innbyggere som er valgt inn fra sine partier for å finne best mulige løsninger sammen med andre. Det er mye hyggelige folk og mennesker som bryr seg litt ekstra om lokalsamfunnet.

Samtidig er det for oss grønne et bidrag for å gjøre vårt i møte med klima- og naturkrisen, men også med en rekke andre store utfordringer. Å arbeide sammen for et varmere samfunn, i stedet for en varmere klode; å jobbe sammen for å styrke naturens rikdom, heller enn pengerikdom, det opplever mange av oss at gir styrke til å takle denne tiden. At arbeidet vårt gir lokale resultater – enten det er restaurering av myra på Tomåsan, folkebad på Sunnås eller rehabilitering av Nesoddtangen skole framfor nybygg – gjør dette ekstra meningsfullt.

Uansett ønsker vi som grønne og folkevalgte å bidra til et varmere, hyggeligere og grønnere Nesodden. Alle er selvfølgelig velkomne som medlemmer og kanskje i ulike roller. Så vil vi denne gangen igjen særlig oppfordre kvinner til å ta kontakt. Ta kontakt, og så tar vi gjerne en prat om hva det kan innebære å være med i grønt politisk parti!