Gry fra Drøbak får spesiell 17. mai i Spania – Per fra Nesodden må feire uten barna i Storbritannia

Amta har snakket med Spania-bosatte Gry Kolstad og Cato Syversen som bor i Storbritannia. Begge må ha alternative feiringer av nasjonaldagen.