Gry fra Drøbak selger boliger i Spania – finner flere lyspunkter

Drøbaksdamen Gry Kolstad sier boligsalget går bra, selv om det ikke er nordmenn i Spania.