Moss Avis: – Det er ingen som kjenner boligen bedre enn oss, og det tror jeg er en stor fordel for kjøperne, sier Guro Vivelid og Ida Jensen.

I 2015 kjøpte de en nesten ny enebolig i Larkollveien ved Vang skole i Rygge, som de siden har oppgradert betydelig blant annet med to nye bad. Da samboerparet i sommer bestemte seg for å fortsette å studere i Oslo ble eneboligen lagt ut for salg, da via en lokal megler. Men boligen ble ikke solgt og derfor tatt av markedet. Når boligen nå legges ut på nytt er meglerleddet tatt vekk.

– Da vi la ut huset i høst hadde vi det for travelt selv til å ta oss av salget, så vi valgte å bruke megler. Nå er situasjonen annerledes og da var vi ikke i tvil om at vi skulle gjøre det selv, sier Guro Vivelid.

For det er ikke første gang Vivelid selger boligen sin selv. To ganger tidligere har hun benyttet seg av selskapet Selg bolig selv, som er ett av flere selskaper som bistår privatpersoner med å selge eiendom. Der får samboerparet hjelp som sikrer alle formelle hensyn og krav innenfor eiendomstransaksjoner.

Landet rundt

Under fanen «Landet rundt» ønsker vi i Akershus Amtstidende å gi våre lesere tilgang til noen av de beste, artigste og viktigste artiklene fra de andre Amedia-avisene i Norge, inkludert Nettavisen og Broom. Dette er én av dem.

– Uproblematisk prosess

Vivelid og Jensen har sørget for å innhente ny takst- og verdirapport, samt alle øvrige dokumenter som må ligge ved ethvert eiendomssalg. De har fått veiledning i hvordan annonsen skal utformes, men står selv for teksten og bildene som skal ligge ved. Oppgjøret tar Selg bolig selv seg av.

– Det er like trygt å kjøpe av oss, som det ville vært om vi brukte en dyr eiendomsmegler. Vi har sørget for at vi har alle papirene som en megler må ha til et salg. Det er viktig for oss at både vi og de som kjøper skal føle seg trygge, sier Ida Jensen.

Guro Vivelid sin erfaring med å selge selv, noe hun har gjort to ganger tidligere, tilsier at kjøperne liker at det er huseieren selv som står for salget.

– De syntes det bare var fint at jeg som eier var på visningene og kunne gi dem førstehåndsinformasjon. Prosessen har vært helt uproblematisk, sier Vivelid.

– Vi kan svare på alt det folk lurer på, vi kjenner hver krik og krok i det huset her, sier Ida Jensen.

Sparer mye

Dessuten sparer de mye penger på å droppe meglerleddet.

– Vi har regnet på det og funnet ut at vi sparer mellom 100-150.000 kroner, litt avhengig av hvor mye vi får solgt huset for, forteller de to.

– Huset er rålekkert og flere har meldt sin interesse, så vi er spent på hvordan visningen blir.

En prissammenligning Dine Penger gjorde i slutten av 2017 viser at gjennomsnittsselgeren sparer cirka 80.000 kroner på å ikke bruke eiendomsmegler.

Tom H. Glosimot, daglig leder i Selg bolig selv, sier at deres erfaring er omtrent den samme.

– Vi erfarer at de fleste sparer fra 70.000 kroner og oppover til noen hundre tusen, avhengig av eiendommens verdi, sier han.

Et økende marked

Helt siden 2002 har Glosimot bistått nordmenn med å selge boligen sin selv gjennom selskapet sitt. Fortsatt er andelen som selger boligen sin selv svært liten, men på 16 år har selskapet bistått over 2600 eiendomssalg for til sammen fem milliarder kroner.

– Markedet endret seg kraftig i 2010, da privatpersoner fikk rett til å annonsere sin eiendom på finn.no, sier Glosimot og forteller at salgene fordeler seg ganske likt på alle fylkene i landet.

– En betydelig del også i Østfold og markedet er økende, sier han til Moss Avis.

Spørsmålet om man selv klarer å oppnå en like god pris som en eiendomsmegler ville gjort, finnes det ingen klar fasit på. Glosimot mener de gjør det.

– Det finnes ingen holdepunkter for at meglere oppnår høyere pris enn de som selger selv, sier han.

– Er det trygt å kjøpe av noen som selger uten megler?

– Det er avhendingsloven som bestemmer selgers ansvar. Den er den samme enten du selger selv eller bruker megler. Kjøper står derfor ikke bedre ved salg igjennom eiendomsmegler, sier Glosimot.

Positive tilbakemeldinger

Olav Kasland, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, forteller til Moss Avis at det er svært få henvendelser Forbrukerrådet har fått knyttet til temaet.

– Det har nesten ikke kommet inn noen klager, og i det store og det hele er tilbakemeldingene positive, sier Kasland.

– Å skulle selge boligen sin selv fordrer at man gjør jobben på en god måte. Det er viktig at man føler seg komfortabel med det, sier han.

Forbrukerrådet mener det er mange som fint kunne ha solgt boligen uten megler, men enkelte salg bør man sette bort, sier Kasland.

– Så fort andre lover trer inn, som for eksempel ved arveoppgjør eller odelsrett, anbefaler vi at man bruker megler, sier han.