Han er frustrert over flatehogst, men dette gleder han seg over

Hvis Ole J. Lønnve fikk bestemme ville han for eksempel at lokalavisa skulle skrive om at skogen er levestedet til tusener av arter.