19. januar behandlet formannskapet Nesoddens handlingsplan for næring. Planen inneholder mange flotte visjoner. Høyre vil bidra til at ordene blir til handling.

Nesodden er dessverre ikke kjent for å være en næringsvennlig kommune. Med jevne mellomrom kan vi lese i Amta om bedrifter som har gitt opp og flyttet ut av kommunen. Det vil Høyre sette en stopper for.

For at Nesodden skal bli en næringsvennlig kommune, må politikerne være på lag med bedriftene – de som skaper jobbene.

Vi kan vedta så flotte dokumenter vi vil, men det hjelper lite når planen ikke følges opp med politisk handling.

Planen legger blant annet opp til at det skal satses på kystbasert næringsliv, noe Høyre selvsagt støtter.

Nesodden har en 30 kilometer lang kyststi med store muligheter for opplevelsesbasert næringsliv og maritim virksomhet. Dessverre er det mange partier som ikke ønsker utvikling langs kysten. Da blir satsningen i planen en floskel.

I tillegg må vi politikere ta tak i utfordringene som vi vet at næringslivet på Nesodden møter i dag. Det er velkjent at vi mangler arealer og at flere opplever at det er vanskelig å samarbeide med kommunen.

Høyre er grunnleggende positive til å legge til rette for flere næringsarealer, og vil endre kommunens grunnholdning fra «nei» til «ja». De som vil skape jobber og verdier på Nesodden, skal oppleve at vi sier «ja» så ofte vi kan og «nei» bare når vi må.

Dagens regjering skaper uforutsigbarhet for næringslivet. Derfor er det nå spesielt viktig med lokalpolitikere som faktisk er på lag med jobbskaperne. Det er vi i Høyre.