Frogn: – Ja, det er faktisk sant. Jeg har savnet kontakten med mine sambygdinger under pandemien. Men årets 17. mai-feiring blir jo spesiell på mer enn en måte. Det er storkrig i Europa og mange av de demokratiske rettighetene vi tar for gitt er på sett og vis truet.

– Derfor er det ekstra viktig i år å sette pris på alt det som det norske samfunnet er basert på, som likestilling, likeverd, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, for å nevne noen av vårt demokratis basale rettigheter, sier en høytidsstemt Hans Kristian.

Møter med mennesker

– Du mener årets 17. mai-feiring fordrer store ord?

Jeg er i hvert fall av dem som ikke er fremmed for det. Ja, slik situasjonen er i Europa og verden for øvrig nå, så mener jeg vel det er nødvendig. Grunnlovsfedrene og nasjonsbyggerne for 208 år siden la kimen til det tillitsbaserte og folkelig forankrete samfunnet vi kjenner i dag, men dette demokratiske byggverket trenger vedlikehold slik at det står støtt i uværet vi er omgitt av, antyder han.

– Dessuten er det den første fullgode feiringen for deg som ordfører?

Ja, det stemmer det at dette på en måte blir min første ekte 17. mai-feiring som ordfører etter valget i september 2019. Jeg har brukt eksempelet med tredjeklassingene som for første gang får oppleve ordentlig feiring. Jeg har jo en datter i tredjeklasse, og årets feiring blir også hennes første. Akkurat som det blir for ordførerpappaen, humrer Hans Kristian og tilføyer:

– Derfor blir det fantastisk å ta dagen tilbake med all sin praktfulle praksis mettet med symboler. Det at vi igjen kan markere dagen for det den handler om; i møter med små og store mennesker vi setter pris på.

Les også

På bare noen timer ble livet deres revet opp ved roten: – Jeg vil bare våkne fra marerittet

Forventninger og følelser

– Hva skal du fylle dagen med for øvrig?

Jeg har ingen store og formelle roller på årets 17. mai, annet enn at jeg skal være med i borgertoget og dele ut noen premier etter det. Men jeg har ett ønske om å være til stede der ting skjer, selv om jeg selvfølgelig ikke klarer å være overalt. Men det å være i bakgrunnen og på den måten være med, er mitt ønske for dagen.

Ja, det å se smilende frogninger med flagg og barn som leker og spiser is; det er det som er drømmen for dagen. Jeg skal ikke holde taler eller noe som helst, men gleder meg til å se ungene mine gå i barnetoget, bedyrer ordfører, før han igjen griper til de store ord:

– Generasjonene før oss ofret mye for å bygge landet og samfunnet vårt, som er tuftet på frihet og demokrati. Derfor er det viktig for vår tids foreldre- og oppvekstgenerasjon å huske på at dette ikke kom uten store kostnader. Demokrati er vel så mye en plikt til å delta, som det er en rett, for det er ikke noe som kommer av seg selv, slår Hans Kristian fast.

Dette er en kamp som må kjempes hver eneste dag, for vår samfunnsmodell er egentlig under angrep. Uansett er det mange flinke folk som har lagt til rette på alle arenaer; for at Frogns feiring blir vår dyrebare nasjonaldag verdig, oppsummerer ordføreren.