Håper å kunne leve av dette – har allerede fått flere kunder

Med to nye produkter for det norske markedet og firmaet Miljøhavn AS tar Atle Kristiansen sikte på at renere havner skal bli et levebrød.