I disse dager hvor Ruter syter over manglende subsidier og truer med krisemaksimering som nedleggelse av nesoddbåten på søndager, burde politikere og presse undersøke nærmere hvordan penger brukes og inntekter skaffes. Mitt eksempel på sløsing med penger i vårt distrikt er at det går seks nesten tomme busser i timen mellom Korsegården og Drøbak mesteparten av driftstiden.

På inntektssiden kan jeg ta enkeltbillett mellom sone 2s (Nesodden, Frogn, Ås og Nordre Follo) og Oslo Lufthavn (sone 4n). Bruker du Ruters app og legger du inn reise fra din holdeplass og til Oslo Lufthavn, må du betale 114 kroner. Men du skulle egentlig ha betalt 139 kroner. 50 kroner spart tur-retur pr. flyreise!

Forklaring: Appen beregner en teoretisk reisemulighet hvor du unngår Oslo (sone1) ved å reise via Ski, Enebakk og Lillestrøm. Blir du stoppet i kontroll i Oslo har du da ingen gyldig billett. Hvordan jeg kjøper en gyldig billett har jeg ikke funnet ut.

Jeg varslet Ruter om dette i februar og i mai, men senest i forrige uke fikk jeg fortsatt «rabatten». Det kunne vært interessant å få et snikegebyr og prøve det rettslig.