NESODDEN/FROGN: Videregående skoler oppfordrer nå elever til å skaffe seg riktig utstyr i god tid.

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune trenger en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Bestillingsfristen for å få bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunens ordning, er 8. august for Mac og 12. august for PC.

Bærbar PC

Første skoledag etter ferien nærmer seg, og skolene ser fram til å ta imot nye og tidligere elever.

– Skal du starte som elev i videregående skole denne høsten, er det viktig å være klar over at du selv må bestille en bærbar datamaskin. En bærbar datamaskin trenger du for å gjøre skolearbeid og administrere skolehverdagen. For å få en god oppstart er det derfor viktig at dette er på plass allerede til skolestart, sier Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

Elever kan bruke sin egen maskin, hvis de har en god maskin fra før. Eller de kan bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens ordning. Elever som bestiller PC eller Mac gjennom fylkeskommunens ordning, eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

– Innkjøp av PC eller Mac er en kostnad, men elever kan hvert år søke om utstyrsstipend fra Lånekassen. Dersom elever likevel har problemer med å betale og trenger hjelp til finansiering, er det viktig at de tar kontakt med skolen som de skal starte på så snart som mulig, fortsetter Solveig Helene Olsen.

Hvis eleven ønsker å bruke hele utstyrsstipendet på en bærbar datamaskin, dekker stipendet over tre år prisen for en standard maskin.

– Jeg håper at elever som ønsker det, benytter seg av fylkeskommunens ordning, og ønsker alle velkommen til et nytt og lærerikt skoleår, avslutter Solveig Helene Olsen.