Har du sett dette? – Nå er det jo blitt stuerent med dette symbolet

På toppen av det tidligere bedehuset, nå Julehuset, henger det en helt spesiell værhane.