Har fått 15 millioner til kjøp av Ullerudbanen

Frogn kommune kjøper nå arealene ved Ullerudbanen, for å sikre den til bruk for idretten.