Har ikke ressurser til å sjekke om noen oppholder seg på hyttene

Det er kun Hvaler kommune i landet som har flere fritidsboliger per km² enn Frogn. Regjeringen har bedt alle som har hytte i en annen kommune enn den de bor i om å reise hjem. Hvordan dette skal håndheves er ikke klart.