Nesodden/Fagerstrand: Det dukker til stadighet opp båtvrak som ligger henslengt både på land og i vann. Denne gangen gjelder det av alle steder innerst i Torneveien innenfor bussgarasjen på Fagerstrand.

– Denne båten ligger i Torneveien på Nesodden i enden av kommunal vei, og jeg håper dere fjerner den, skriver Sven Åge Bergum, som er næringsdrivende på Fagerstrand og blant annet er daglig leder og største eier i Skandinavisk Miljøteknikk AS, til Nesodden kommune 22. juni år.

Landligge

To uker etter tar Amta seg en tur innom Torneveien, og kan ved selvsyn konstatere at båtvraket ligger like landfast der veien ender.

– Det har ligget et båtvrak innerst i Torneveien på Fagerstrand en god stund. Kommunen ble sist gjort oppmerksom på dette i brev fra næringsdrivende Sven Åge Bergum 22. juni i år. Hva kan du meddele offentligheten om dette båtvraket? spør Amta Anne Dybevold som er Nesoddens kommunalsjef for plan, teknikk og miljø.

Vi er gjort oppmerksom på båtvraket som er plassert på kommunal grunn. Vi undersøker nå om det er mulig å finne eier av båten, for det er etter forurensningsloven eiers ansvar å fjerne båtvraket. Dersom det ikke er mulig å finne båtvrakets eier, må kommunen vurdere om vi kan finne en annen løsning for fjerning av vraket, er imidlertid alt Anne Dybevold vil dele med allmennheten på nåværende tidspunkt.

Dersom leserne kjenner til båtvrak andre steder i Frogn og på Nesodden, som tilsynelatende er eierløse og går for lut og kaldt vann, må leserne gjerne ta kontakt med Amta.


Nesodden kommune gjør som Frogn på hjemmesiden

Les også: