Har sendt ut farevarsel: - Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning

Det er sendt ut farevarsel for hele Sør-Norge.