Har sendt ut flere advarsler

Nå må du ta en sjekk rundt huset ditt? Det er Øst 110-Sentral og Redningsselskapet som går ut og advarer.