Gå til sidens hovedinnhold

Hvis kroppen har «sagt fra» lenge, kan Mette Kaurin kanskje hjelpe deg

Artikkelen er over 3 år gammel

Mette Kaurin fra Drøbak starter på nyåret opp kurs livsstyrketrening, basert på erfaringen som familieterapeut og klinisk sosionom med videreutdannelser i blant annet psykisk helse og rus.

Kaurin er imidlertid nyutdannet som livsstyrketrener, så et kurs som starter i februar 2018 blir hennes aller første.

– Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseplager og andre utfordringer i livet ikke er enten fysiske eller psykiske. Måten jeg lever mitt liv i hverdagen med daglige utfordringer og valg, det livet jeg har levd på godt og vondt, bærer jeg med meg. Alt dette til sammen setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og/eller helseplager, sier Kaurin.


– I livsstyrketrening arbeider vi derfor ut fra forståelsen om at tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager og andre utfordringer kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen». Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Tvert imot, kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i personens liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid.

Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler. Kurset handler blant annet om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, sier Mette Kaurin, som er i ferd med å utarbeide en facebookside for tiltaket.

Kurset vil gå på Heer Grendehus annenhver onsdag formiddag.

– På kurset lærer å lytte til kroppen, samtidig som vi lærer hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Mange som har langvarige helseplager eller utfordringer i livet sitt som smerter i kroppen, stress, indre uro, tristhet og kanskje søvnplager, erfarer at selvbildet og selvfølelsen kan bli dårligere og de kjenner seg ofte mer sårbare. Vi jobber derfor med å styrke selvfølelsen, finne frem til den indre autoriteten samt øke bevisstheten på hva som er viktig i livet, sier Mette Kaurin.

Les også

Influensatoppen nærmer seg – mange vil bli syke i julen

Kommentarer til denne saken