For en tid tilbake hadde jeg gleden av å besøke Drøbak Vaskeri sammen med utvalgsleder Kjell Engebretsen. Det var en udelt glede å møte ansatte og å få innblikk i de ulike prosessene og oppgavene som ble utført.

Drøbak Vaskeri ble etablert som et aksjeselskap i 1992 med Frogn kommune som eier. Selskapets formål er å skape grunnlag for sysselsetting for innbyggere i Frogn som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging for å utløse sin arbeidsevne.

Vaskeriet har i dag 25 ansatte, herunder 1 daglig leder og 4 veiledere. Omsetningen i 2019 var på 7,4 millioner. Drøbak vaskeri leverer til institusjoner, bedrifter og privatpersoner. De vasker sengetøy, håndklær, dyner og puter, samt privat-tøy. De vasker, stiver og ruller, og de er eksperter på brettekanter.

Arbeidsglede

Under besøket kunne jeg ikke unngå å legge merke til arbeidsgleden og kompetansen hver enkelt arbeidstaker innehadde. En arbeidsglede og kompetanse som få kjenner til i kommunen vår. Jeg ble både berørt og engasjert.

Facebook

I senere tid har jeg lagt merke til hvordan Drøbak Vaskeri har formidlet gleden og stoltheten over å gjøre et godt og viktig stykke arbeid gjennom jevnlige innlegg på Facebook. Dette er en flott måte å markedsføre seg på. Vi trenger denne påminnelsen.

Takk for innsatsen

Så til sist. Takk for innsatsen dere gjør. Takk for arbeidsgleden og engasjementet. Takk for gleden og stoltheten dere formidler, og takk for at dere bidrar til et renere Frogn.