Forbrukerrådet har gjort en stor undersøkelse av hvordan landets legesentre gir informasjon og service, og i hvilken grad de er tilgjengelige digitalt.

1374 fastlegekontor er testet og har fått poeng mellom null til hundre, hvor hundre er best. For å få godkjentstempel må legene ha 67 poeng. Det er det bare 2,5 prosent av landets legekontorer som får. Og bare ett eneste i vårt område, nemlig Nesoddtangen Legesenter, med 70,45 poeng.

Landsgjennomsnittet er på 44 av 100 mulige poeng. To av legekontorene på Nesodden befinner seg under denne poengsummen.Forbrukerrådets test viser at hvert fjerde fastlegekontor har ikke nettside og at nesten halvparten ikke har informasjon om sine leger på nett.

Rangeringen gjelder kun tilgjengelighet. Det medisinskfaglige har ikke blitt testet. Testen har fått en viss kritikk fra legehold.

Oppsummert ser det slik ut i Amtaland, med fylkesplasseringen i fet:

LEGESENTER                    KOMMUNE  LEGER INFO SERVICE DIGITALT SUM PLASS
Nesoddtangen Legesenter Nesodden       5    76/50 94 57,5 70,45 23
Heer Legekontor Frogn    1 96/60 42 55 66,5 29
Storgata Legesenter Frogn    1 100/50 60 45 66,1 30
Britanniatorget Legesenter Frogn    4 76/50 76 45 65,5 36
Fagerstrand legesenter   Nesodden    4  96/51 94 45 56,3 69
Legene Stephansen Frogn    1 76/11 60 45 50,3 104
Seasideklinikken As Frogn    1 80/26 60 45 50,3 105
Dr. Anne Marie Zapffe Nesodden    1 40/35 40 55 47,5 122
Bjørnemyr Legekontor Nesodden    1 16/35 36 55 40,9 132
Varden Legesenter Nesodden    4 20/37 0 55 38,9 133