Torsdag morgen møttes ordfører Nina Sandberg og leder for Sofienlundstiftelsen, Thor Bjørn Lie, for å signere en intensjonsavtale mellom stiftelsen og Nesodden kommune.

– Det er en fantastisk opplevelse. Det er meget hyggelig. Vi er meget glade for at det er et enstemmig vedtak i kommunestyret. Det gjør livet adskillig lettere for oss, sier Lie.

I avtalen står det at "Nesodden kommune stiller seg positiv til planene fra Stiftelsen og ønsker å bidra til at planene kan realiseres. Det å legge til rette for helserelatert næringsvirksomhet er i tråd med kommunens strategiske næringsplan".

Videre står det at "Nesodden kommune vil etter beste evne bidra med informasjon om kommunens ønsker og behov i forbindelse med planleggingen og bygging av senteret".

Vil starte bygging i år

– Hva er prosessen videre nå?

– Nå jobber vi for fullt med å få regulert hele eiendommen. Det som det er full fres på nå, eller i avsluttende fase, er å lage en helt ny kryssløsning med gang- og sykkelsti på fylkesvei 157. Vi håper å få en rask behandling, og vi forstår det slik at det er kommunen veldig interessert i å få til, sier Lie.

Nesodden kommune, Statens vegvesen, arkitekter og konsulenter bidrar i arbeidet.

– Hvis alt går på skinner, når ser dere for dere å kunne åpne senteret?

– Vi håper å kunne sette i gang med byggeprosessen innen utgangen av året. Byggeperioden vil ta halvannen til to år. Vi skal også ha utendørs anlegg, det er ikke bare bygningen, sier Lie.

Sofienlundsenteret

Sofienlundstiftelsen, som står bak Catosenteret i Son, har besluttet å bygge "Sofienlundsenteret", et senter for vitalisering og rehabilitering.

Senteret skal legges på stiftelsens eiendom Sofienlund på Nesodden.

Senteret vil bestå av trenings- og behandlingsrom, varmtvannsbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon.

Det planlegges ca. 50 brukerrom av samme størrelse og utforming som på CatoSenteret (Husbankens norm), for korttidsopphold, samt 20 opptreningsleiligheter som kommunene eller andre kan leie etter behov og kjøpe tjenester tilpasset den enkelte brukers behov over lengre tid.

– Denne gangen får vi det til

Ordfører Nina Sandberg var også meget fornøyd etter møtet.

– Jeg synes det er veldig gledelig. Denne gangen skal vi få til dette. Jeg tror dette prosjektet kan få nasjonal betydning, slik som Sunnaas. Dette prosjektet passer inn i vår strategiske næringsplan, og jeg tror dette kan bety mange nye arbeidsplasser på Nesodden, sier Nina Sandberg.

Hun tror rehabiliterig er et område hvor Nesodden kan ta en nasjonal posisjon i årene framover.

– Jeg tror kommuner vil få et større behov for rehabiliteringstjenester framover. Vi blir flere eldre, som lever lengee. Nesodden kommune ønsker å legge til rette for at folk ikke skal institusjonaliseres, men leve gode, vitale liv der en er sin egen herre. Rehabilitering er et felt som har fått lite oppmerksomhet, men jeg tror det kommer mer og mer framover, sier Sandberg.

Ikke bindende

Rådmannen har imidlertid vært nøye på at intensjonsavtalen ikke er juridisk bindende. Avtalen skal ikke kunne binde opp politikerne i framtiden.

– Hvor mye er en slik avtale verdt?

– Intensjonsavtalen betyr veldig mye for stiftelsen. Det er verdt å merke seg at det er tverrpolitisk enighet om prosjektet. Vi skal gjøre så mye vi kan innenfor lover og regler, uten å forfordele, sier Sandberg.

Etter forslag fra ordfører ble formuleringen "Formannskapet understreker at den framlagte intensjonsavtale ikke på noen måter binder Nesodden kommune for noen forpliktelser i forhold til prosjektet" tatt ut av kommunestyrets vedtak, som nå lyder "Nesodden kommune inngår intensjonsavtale med stiftelsen Sofienlund".

Utbedret løypenett

Sofienlundstiftelsen frister også med at tur- og løypenettet omkring "Oleanas utsikt", som stiftelsen har opparbeidet i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, vil bli "betydelig utvidet" opp mot Omsåsen hvis prosjektet realiseres.