Omsorgsboligene i Løktabakken og på Belsjø koster det samme – behandles ulikt

Artikkelen er over 3 år gammel

Prisen per boenhet i prosjektene på Belsjø og Løktabakken er omtrent den samme. Kostnad var aldri et tema på Belsjø.