I gjennomsnitt er det rundt 350 personer som dør hvert år på grunn av alkoholbruk. Tallet har vært stabilt fra 2012 til 2016, viser tall fra Dødsårsakregisteret til Folkehelseinstituttet.

– Disse tallene er altfor høye, sier Jan Elverum som er generalsekretær i Blå Kors.

Mange av dem som dør av alkoholbruk, dør av alkoholisk leversykdom. Ifølge Elverum viser tallene at alkohol er det største samfunnsproblemet vi har i Norge.

– Disse tallene gjelder jo først og fremst de som har drukket altfor mye over tid, og som etter hvert har pådratt seg en sykdom som dessverre har ført til død, sier han til P4.

Blå Kors mener at det å ha alkoholproblemer fortsatt er veldig tabubelagt.

– Når vi oppdager at en vi bryr oss om bruker for mye alkohol, så er det viktig at vi kan si at vi er bekymret, uttaler Elverum. Han mener også at fastlegene kan involvere seg mer.

– Fastlegen kan og bør alltid ta opp alkoholbruken med en pasient man er bekymret for. Jeg er veldig usikker på om legene er flinke nok til å huske dette temaet når de har konsultasjoner, sier Jan Elverum.

(ANB)