Amta vil fram til valget 11. september i høst ukentlig ha et portrett av de 62 kommunestyrerepresentantene i Frogn og på Nesodden.

Navn: Henning Korsmoe

Alder: 59 år

Adresse: Labråtstubben 7, Fagerstrand

Familiestatus: Gift

Yrke: Økonomileder på tannklinikk

– Hva gjør du i fritiden?

– Hører på musikk og går tur i skogen.

– Hvor lenge har du vært politisk aktiv?

– Jeg meldte meg inn i KrF i 2007. Samme år ble jeg valgt inn i kommunestyret for KrF, og der har jeg sittet siden den gang. Har også sittet en og en halv periode i formannskapet.

– Tar du gjenvalg?

– Ja, gjerne. Men KrF har en veldig god og spennende 1.-kandidat i Hanne Finanger, så da må mange nok stemme KrF slik at vi får inn to representanter i kommunestyret etter høstens valg.

– Hvilken sak er du mest stolt av å ha bidratt til å gjennomføre i inneværende periode?

– «Gjennomføre» er et stort ord når det gjelder politiske vedtak, men jeg fikk hele kommunestyret til å stille seg bak disse verbalforslagene på møtet i desember, som jeg og KrF skal sørge for blir fulgt opp:

– Ungdom for eldre: Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighet for tiltak hvor ungdom skaper aktivitet og glede for eldre på sykehjem og omsorgsboliger. Tiltaket skal vise fram helse- og omsorgssektoren som en mulig framtidig karrierevei for ungdom.

– Trafikksikker kommune: Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp intensjonen bak godkjenningen fra Trygg Trafikk av Nesodden som en trafikksikker kommune. Spesielt ønskes fokus på trafikkavvikling rundt skoler og barnehager.

– Hvilken sak er du mest skuffet over ikke å ha fått gjennomslag for?

– Jeg fikk ikke gjennomslag for dette verbalforslaget: «Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette undersøkelse med fokus på hvordan forskjellige livssyn som er representert på Nesodden, presenteres og respekteres i praktisk barnehage- og skolehverdag og undervisningsopplegg.»

– Barn er sårbare for hvordan det de hører og lever i hjemme, blir framstilt i barnehage og skole. Jeg drømmer om et mangfoldig Nesodden hvor også respekt for våre forskjellige ståsteder er en naturlig del. Men KrF vil ta dette videre, og gjerne i dialog med representanter for forskjellige livssyn her på halvøya vår.

– Hvorfor bruker du tid på politikk, hva motiverer deg?

– Det er mitt bidrag til å virkeliggjøre Nesoddens visjon: «Sammen skaper vi det gode livet.» Også møter jeg folk fra hele spekteret av Nesoddens befolkning, og det er spennende.

– Har du en anekdote du vil dele med Amtas lesere?

– Jeg har mange anekdoter, men de er veldig personlige. Men jeg vil løfte fram alle de gangene jeg har opplevd å få «tommel opp» fra politikerkollegaer i andre partier. Når en sitter som eneste representant for sitt parti, er det godt å oppleve dette!