Henning har hatt fem barn på Bakkeløkka og kjenner veldig godt til utfordringene

Allerede i 2007, som nyvalgt medlem av skole- og oppvekstutvalget, gjorde KrFs Henning Korsmoe administrasjonen oppmerksom på de utfordrende forholdene ved Bakkeløkka ungdomsskole.