Her er solskinnshistorien om Ruth og Simon: Nå skal kommunen bosette flere flyktninger

På Fjellstrand bor en flyktningfamilie som er som en solskinnshistorie, og helse- og omsorgsutvalget ønsker flere som dem neste år.