Brattbakkensvenner og Nesodden kommune satser nå på at Brattbakken skal bli et eldorado for funksjonshemmede og utviklingshemmede i alle aldre.

– Mottoet vårt er at alle skal med. Vi er et lavterskeltilbud som alle kan benytte seg av. Et grep er at prisene på heiskort holdes nede, men nå ønsker vi også å tilrettelegge for personer med særskilte behov, sier Gunnar Murstad jr, leder for Brattbakkensvenner. En venneforening som forvalter alpinbakken påvegne av Nesodden kommune og som sørger for at rundt 70 frivillige i løpet av et år produserer cirka 2300 dugnadstimer.

Skal legge til rette

Han forteller at alt ligger til rette for at funksjonshemmede og utviklingshemmede skal kunne boltre seg i Brattbakken.

– Da jeg spurte alpintreneren på paralandslaget (Hans Blattmann) hva som skulle til så var svaret kort og greit: Har du heis og en bakke så er det alle muligheter. Nå blir oppgaven vår å gå til innkjøp av nødvendig utstyr som trengs for at de med et særskilt behov skal kunne benytte bakken. Utstyret vil være tilgjengelig for leie når bakken er åpen.

Utstyr til prosjektet er selvsagt en solid investering.

– Vi har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB og håper på kunne få innvilget flere søknader i årene fremover. Inntektene vi dag har på kiosksalg går øremerket tilbake i bakken. Dette er en null profit forening. I tillegg håper vi på små og store bidrag fra andre som synes dette er et godt prosjekt.

Ros til kommunen

Gunnar Murstad jr. understreker at det er Nesodden kommune, som eier av Brattbakken, som sitter med hånden på rattet.

– Det er de som eier prosjektet, mens vi skal hjelpe de i gang og tilrettelegge best mulig i oppstartsfasen med vår kompetanse. Da vi kontaktet dem om våre tanker så var de veldig positive. Gjennom hele prosessen har de med støttekontaktansvarlig Sidsel Hedemann Amdam i spissen vært enestående. Kommunen har en relativt stor gruppe mennesker i målgruppen. Innbyggere fra seks år og opp til over 50 år. Vi snakker om elever på barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen. I tillegg har vi ODA, dagsenteret for utviklingshemmede, og noen grupper fra Integrering og Mangfold. Vi syntes det var viktig at også flyktninger skal kunne få trygge rammer i bakken, så da kontaktet vi Flyktningetjenesten for å høre om ansatte der ville bli med på kurs. Og det ville de!

Enorm respons

Sidsel Hedemann Amdam forteller at tilbudet foreløpig vil være på dagtid via skoler og dagsenter, men at kommunen håper at tilbudet vil vekke interessen for alpint i brukergruppene, slik at det på litt lengre sikt kan utvides til tilbud også på kveld/helg, i samarbeid med frivilligheten.

– Vi er avhengige av at de fleste av disse brukerne har med seg personlige ledsagere eller assistenter, for at de skal kunne bruke bakken, i hvertfall i starten. Derfor får flere ansatte og noen støttekontakter i løpet av vinteren ulike tilrettelagte kurs som Brattbakkens Venner finansierer med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi var veldig spente på responsen fra de ansatte da vi lanserte kurstilbudet, men tilbakemeldingen har vært overveldende. Det er nå klart at 25 personer skal gjennomføre kursene slik at de kan være ledsagere i bakken. Nå venter vi bare på snø, sier Sidsel Hedemann Amdam.

Lederen for Brattbakkensvenner forteller at det også har vært samtaler med tanke på å innlede et samarbeid med Sunnaas sykehus og Catosenteret i Son.

– Vi håper at begge disse institusjonene vil benytte seg av bakken og tilbudet. Så langt har samtalene vært positive.

Forbundet positive

Gunnar Murstad jr. brenner for alpinsporten som tidligere alpinist og har sine kontakter inn i forbundet. Blant annet til landslagstreneren for paralandslaget og rekrutteringsansvarlig i Skiforbundet, Beate Haugen.

– Forbundet støtter oss og skal tilrettelegge for kursingen av de kommunalt ansatte og oppdragstakere. De er veldig positive til tiltaket og kjempeimponert over at så mange har meldt seg. De har også lovet at paralandslaget skal komme hit til vinteren og vise hva de er gode for. Det gleder vi oss til. Gunnar Murstad Jr ønsker fremheve arbeidet Nesodden kommune legger ned for at vi skal ha vår egen lille alpinbakke her ute. Det er et meget godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Et års forberedelser

Sidsel Hedemann Amdam er støttekontaktansvarlig i helse og omsorg i Nesodden kommune. Hun forteller at de tente på ideen da henvendelsen fra Brattbakkensvenner kom for et års tid siden.

– Tanken var å komme i gang sist vinter, men det ble stoppet av mildvær og snømangel. Men vi har brukt dette året godt, og lagt gode planer og forberedelser. I første omgang skal dette være et tilbud til våre egne innbyggere, men andre kommuner er også velkommen til å leie utstyret vårt, sier hun.