FROGN: – Vi skal utvikle et område som er 480 mål med lager- og logistikkvirksomhet i tillegg til lettindustri. Vi har et rekkefølgekrav og skal bygge om lag 2,5 kilometer fylkesvei før vi kan starte opp. Det klargjør vi grunnen for nå, og håper å komme i gang med utbygging i løpet av høsten, forteller Halvor S. Snarvold prosjektleder i eiendomsfirmaet Fabritius.

Store planer

Det er tunge aktører som er på banen når det nye logistikksenteret skal bygges. Fabritius eies av Bjørn Rune Gjelsten. Med på laget er også eiendomsutvikleren Backe prosjekt.

– Bygget i selve parken blir 190.000 kvadratmeter når det er ferdig utviklet. Men vi er avhengig av leietager før vi kan begynne å bygge. Vi bygger fylkesveien og satser på å planere et par tomter under marsjen. Samtidig jobber vi parallelt med å få på plass leietagere.

– Hvordan er responsen i markedet?

– Det er den næringsparken som ligger på sydsida av Oslo som har de største arealene og er nærmest byen. Vi ser at vi må få på plass ny vei og planere tomter før det blir skikkelig attraktivt. Da ser folk hvordan det blir. Nå som det bare er skog er det litt vanskelig å forestille seg hvordan det blir.

Tilskudd til næringslivet

Fabritius har signert en intensjonsavtale med en bruker på nåværende tidspunkt, og de jobber aktivt med flere interessenter.

– Vi håper på mellom fem og ti år før parken er utviklet, alt ettersom hvor mange leietagere som vil komme.

– Hvor mange arbeidsplasser kan det bli?

– Da vi jobbet med reguleringsplanen anslo vi 500 til 700 arbeidsplasser på litt sikt. Det er et bra tilskudd til næringslivet i Drøbak antar jeg. Vi tror det kommer noen som er bosatt utenfor kommunen også. Hele området fra Vestby og Ski, til Nesodden, kanskje over til vestsiden av Oslofjorden.

Attraktiv beliggenhet

– Hvordan ser dere på Drøbak?

– Vi har tenkt at det er et sentralt knutepunkt for den type virksomhet for vi bygger mest for. Det er nærhet til E6 og E18 mot Sverige, og E134 over mot andre siden av Oslofjorden. Beliggenheten er attraktiv. Det blir en del store aktører med store bygg i parken, men det er også rom for mindre aktører som trenger mindre bygg.

Foreløpig er byggingen av ny trase fra E134 forbi Monsrud gård i gang. Når omleggingen av veien er på plass kan Fabritius bygge første del av sine planer.