Her måtte ambulansen snu

Til og med ambulansen måtte gi tapt for snøen og glatte veier i dag.